EHBO bij kinderen

Blaar
 • Blaren die niet hinderen, laat je best dicht. Zo kan de blaar niet infecteren en zal ze sneller helen. Een pleister erop zorgt voor bescherming.
 • Hinderlijke blaren doorprik je met een steriele naald en druk je met een steriel doekje uit. Ontsmet ze met een kleurloos product en dek af met een pleister.
Bloedneus
 • Laat je kind rechtop zitten, met het hoofd licht voorover gebogen. Houd de neusvleugels minstens 10 minuten dichtgeknepen. Stop nooit watten in de neus, hierdoor kan het bloed immers naar de keel vloeien. Na een tijdje kan het kind de neus zachtjes snuiten, om eventuele bloedklonters te verwijderen.
Brandwonde
 • Koel een brandwonde minstens 15 minuten onder fris stromend water.
 • Smeer hierna bij eerstegraads wonden een ontsmettende en helende zalf.
 • Bij ernstige brandwonden waarbij een grote oppervlakte is verbrand of bij een kleine, maar diepe wonde, neem je steeds contact op met je arts of kliniek. Ondertussen de wonde blijven koelen!
 • Staat er kledij in brand, rol je kind dan in een deken over de grond. Verwijder ingebrande kledij nooit zelf, maar verwittig de hulpdiensten.
Buil
 • Een stevige val levert vaak een onderhuidse bloeding op met een zwelling als gevolg. Koude kompressen verminderen pijn en zwelling.
Insectenbeet
 • Een insectenbeet geeft meestal plaatselijke huidzwelling en jeuk.
 • Is de angel nog zichtbaar, verwijder hem met een pincet. Neem niet bij het puntje van de angel vast, zo komt immers het gif uit het gifblaasje in de wonde. Houd hierna de plaats koel met ijs, zo beperk je zwelling.
 • Bij een steek in mond of oog, contacteer je arts.
 • Een insect in het oor komt naar buiten als je er lauw water indruppelt.
Schaafwonde
 • Was de wonde schoon met overvloedig water, zeep en een proper washandje. Begin van midden wonde naar buiten toe en spoel erna met overvloedig water.
 • Ontsmet de wonde met een kleurloos, niet prikkend product en dek af met een pleister of steriel kompres.
 • Zorg ervoor dat je kind steeds inge├źnt is tegen tetanus.
Snijwonde
 • Kleine en ondiepe snijwonden reinigen en ontsmetten zoals een schaafwonde, met pleister of kompres.
 • Als er glas of een vreemd voorwerp inzit, niet toedrukken en dadelijk een arts contacteren.
 • Bij open wonde en veel bloedverlies, of wanneer een deel van de huid openligt, bloeding stelpen met een steriel drukverband en een arts contacteren om wonde te hechten.
Splinter
 • Neem de punt van de splinter met het pincet vast en trek hem er recht uit en ontsmet nadien, desnoods laten weken in een ontsmettingsbadje.
Voorwerp in neus
 • Laat je kind de neus snuiten, door het niet verstopte neusgat toe te knijpen. Is het voorwerp zichtbaar en bereikbaar, neem het dan voorzichtig weg met een pincet.
Voorwerp in oor
 • Is het voorwerp zichtbaar en bereikbaar, verwijder het dan voorzichtig met een pincet terwijl het kind het getroffen oor naar omlaag houdt.
Voorwerp in keel
 • Moedig je kind aan om te hoesten.
 • Kleine kinderen leg je op hun buik over je knie en klop dan zachtjes tussen hun schouderbladen, terwijl je ervoor zorgt dat het hoofd lager ligt dan de romp.
Voorwerp in oog
 • Trek met duim en wijsvinger de oogleden uit elkaar. Laat het kind eerst naar boven en dan naar beneden kijken en haal met de tip van een propere zakdoek het vuiltje er voorzichtig uit.
 • Bij een bijtend product; het oog overvloedig met veel fris water spoelen en onmiddellijk contact opnemen met een oogarts.
Vergiftiging
 • Contacteer het anti-gifcentrum op 070 245 245.
Verstuiking
 • Bij verstuiking of knelling, koel je de plaats gedurende 15 minuten met koud stromend water of met een ijspak; dit om de zwelling te verminderen. Laat het verstuikte weefsel voldoende rusten met windel of steunverband.