medicatieschemaIndien u veel medicijnen moet nemen, kan een medicatieschema bijzonder handig zijn. Zo weet u steeds precies wat u moet nemen, en in welke hoeveelheden en wanneer.

Hieronder bieden we u alvast twee informatiefilmpjes. Mocht u meer informatie wensen, of wenst u een medicatieschema op te starten, spreek er ons dan zeker over aan!Een medicatieschema opstarten

Medicatie nemen is niet eenvoudig, zo weet ook Guy. Iedereen stelt zich weleens de vraag: had ik dat geneesmiddel nu al ingenomen of niet? Of: wanneer moest ik die pil alweer innemen? Een medicatieoverzicht kan u hierbij vooruithelpen en de therapietrouw verhogen. Bij zijn apotheker krijgt Guy een invulschema, zodat de apotheker op basis daarvan een medicatieschema kan opstellen. Een grote hulp om zijn geneesmiddelen juist in te nemen! Geraakt u er ook niet meer aan uit? Vraag ons naar uw persoonlijke medicatieschema!Een medicatieschema gebruiken

Rita vraagt zich weleens af of ze al haar medicatie wel genomen had? Of op het juiste tijdstip? Of: wanneer moest ik die pil alweer innemen? Een medicatieoverzicht kan u hierbij vooruithelpen. Vraag ons gerust om bijkomend advies!